Erasmus Mundus

Informacja dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich

Erasmus Mundus – trzy-semestralne studia post-master w zakresie okrętownictwa

Erasmu Mundus


Szanowni Studenci!


Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na projekt edukacyjny o akronimie EMSHIP realizowany w ramach programu Erasmus Mundus finansowanego przez Komisję Europejską. Projekt ten związany jest z prowadzeniem trzy-semestralnych studiów post-master w zakresie okrętownictwa. Jak sądzę studia te mogą stanowić interesującą sposobność dalszej nauki i uzyskania podwójnego tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz dyplomów dwóch uczelni wyższych zachodniej Europy:

• „Joint Advanced Master in Naval Architecture – MCC” – Uniwersytet Liege, Belgia;
• “Master of Sciences in Applied Mechanics, specialization in Hydrodynamics, Energetics and Propulsion” – Ecole Centrale de Nantes, Francja.
Student odbywa jeden semestr nauki w każdej z powyższych uczelni. Trzeci semestr jest realizowany w jednej z czterech poniższych uczelni:
• Universitat Rostock, Niemcy;
• Universita degli Studi di Genova, Włochy;
• Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Rumunia;
• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Program studiów obejmuje zagadnienia typowe dla projektowania i budowy okrętów na poziomie zaawansowanym. Kandydatami na studia mogą być absolwenci oceanotechniki, mechaniki i budowy maszyn, budownictwa lądowego, transportu, nawigacji i podobnych, posiadający tytuł magistra inżyniera lub inżyniera w połączeniu z roczną praktyką zawodową. O przyjęcie mogą ubiegać się także studenci odpowiednich studiów, którzy ukończą je w najbliższym czasie.
Projekt EMSHIP jest wspierany finansowo przez Komisję Europejską, włącznie z przyznaniem stypendiów pokrywających koszty czesnego, utrzymania i podróży przez cały okres studiów.
Istotną częścią studiów są staże zawodowe oferowane przez wiodące przedsiębiorstwa branży morskiej i towarzystwa klasyfikacyjne:

• Det Norske Veritas;
• Germanischer Lloyd;
• Lloyd’s Register;
• Bureau Veritas;
•Becker Marine Systems;
• Benetti;
• Intermarine;
• Perini Navi;
• Thyssen Krupp Marine System i szereg innych.

Możliwość bezpośredniego kontaktu z tymi przedsiębiorstwami stanowi znakomitą szansę dla studentów Projektu EMSHIP kształtowania swojej kariery zawodowej.
Rekrutacja odbywa się poprzez stronę www.emship.eu. Termin rejestracji kandydatów z krajów UE, Chorwacji i Turcji na rok akademicki 2011/2012 upływa 31.01.2011 r.
Do niniejszej informacji załączam ulotkę w języku angielskim oraz prezentację w języku polskim przygotowaną przez p. dra inż. Zbigniewa Sekulskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Pytania dotyczące projektu można kierować do p. mgra Marcina Żuka z Biura Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej (e-mail: m.zuk@pollub.pl; tel.: 081 53 84 719)

Łączę wyrazy szacunku,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Prorektor ds. Nauki