Head of the Faculty

Władze Wydziału Budownictwa i Architektury

Dean of the Faculty of Civil Engineering and Architecture

dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL
E-mail:  b.szmygin@pollub.pl
E-mail: wb.dziekan@pollub.pl

 

Vice-dean of the Faculty of Civil Engineering and Architecture (research)

Dziekan Wojciech Franus

dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL
E-mail: w.franus@pollub.pl
E-mail: wb.prodziekan.n@pollub.pl

 

Vice-dean of the Faculty of Civil Engineering and Architecture (teaching - first cycle)

Dziekan Marek Grabias

dr inż. Marek Grabias
E-mail: m.grabias@pollub.pl
E-mail: wb.prodziekan.k1@pollub.pl

 

Vice-dean of the Faculty of Civil Engineering and Architecture (teaching - second cycle)

Dziekan Marek Grabias

dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
E-mail: b.kwiatkowski@pollub.pl
E-mail: wb.prodziekan.k2@pollub.pl