Szafraniec Małgorzata

Małgorzata Szafraniec

Personnel of Geodesy, Geotechnical, Building Physics Laboratory and Building Materials and Concrete Technology Laboratories

room B-10
tel. +48 81 538-4446 (4442)
e-mail: m.szafraniec@pollub.pl

 

Publications

2020

1. Małgorzata Szafraniec, Danuta Barnat-Hunek: Evaluation of the contact angle and wettability of hydrophobised lightweight concrete with sawdust, Budownictwo i Architektura, 2020, vol. 19, nr 2, s. 19-32

2. Barbara Sadowska-Buraczewska, Małgorzata Szafraniec, Danuta Barnat-Hunek and Grzegorz Łagód: Flexural Behavior of Composite Concrete Slabs Made with Steel and Polypropylene Fibers Reinforced Concrete in the Compression Zone, Materials, 2020, vol. 13, nr 16, s. 1-23

3. Jacek Góra and Małgorzata Szafraniec: Influence of Maximum Aggregate Grain Size on the Strength Properties and Modulus of Elasticity of Concrete, Applied Sciences, 2020, vol. 10, nr 11, s. 1-13

4. Barbara Sadowska-Buraczewska, Danuta Barnat-Hunek and Małgorzata Szafraniec: Influence of Recycled High-Performance Aggregate on Deformation and Load-Carrying Capacity of Reinforced Concrete Beams, Materials, 2020, vol. 13, nr 1, s. 1-18

5. Nikolai Lyubomirskiy, Aleksandr Bakhtin, Stanisław Fic, Małgorzata Szafraniec and Tamara Bakhtinа: Intensive Ways of Producing Carbonate Curing Building Materials Based on Lime Secondary Raw Materials, Materials, 2020, vol. 13, nr 10, s. 1-29

6. Małgorzata Szafraniec, Danuta Barnat-Hunek, Małgorzata Grzegorczyk-Frańczak and Maciej Trochonowicz: Surface modification of lightweight mortars by nanopolymers to improve their water-repellency and durability, Materials, 2020, vol. 13, s. 1-24

7. Danuta Barnat-Hunek, Małgorzata Szafraniec and Zbyšek Pavlík: The hydrophobization of high strength concretes with plastic waste, AIP Conference Proceedings, 2020, vol. 2305, s. 1-7

8. Małgorzata Szafraniec: Przegląd zastosowań nanocelulozy w kompozytach cementowych, [W]: Współczesne zagadnienia z inżynierii lądowej. Prace naukowe doktorantów, 2020, s. 121-128

2018

1. Impact of different binders on the roughness, adhesion strength, and other properties of mortars with expanded cork, Danuta Barnat-Hunek, Marcin Widomski, Małgorzata Szafraniec, Grzegorz Łagód, Materials, 2018, vol. 11, nr 3, s. 1-17.

2015

1. Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu, Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Małgorzata Szafraniec, Izolacje, 2015, nr 2, s. 30-35.

2. Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły, Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Małgorzata Szafraniec, Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, 2015, nr 41, s. 7-19.

2014

1. Przegląd badań zapraw ciepłochronnych, Danuta Barnat-Hunek, Małgorzata Szafraniec. [W]: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym, 2014, s. 41-56.