Madej Jarosław

Jarosław Madej

Staff of Chemistry and Phase Analysis Laboratory

room A-37
tel. +48 81 538-4378 (4611)
adres e-mail: j.madej@pollub.pl

 

Publications

2020

1. Dorota Czarna-Juszkiewicz, Piotr Kunecki, Rafał Panek, Jarosław Madej and Magdalena Wdowin: Impact of Fly Ash Fractionation on the Zeolitization Process, Materials, 2020, vol. 13, nr 5, s. 1-13

2. Nicholas M.Musyoka, Magdalena Wdowin, Khavharendwe M. Rambau, Wojciech Franus, Rafał Panek, Jarosław Madej, Dorota Czarna-Juszkiewicz: Synthesis of activated carbon from high-carbon coal fly ash and its hydrogen storage application, Renewable Energy, 2020, vol. 155, s. 1264-1271

3. Lidia Bandura, Małgorzata Franus, Jarosław Madej, Dorota Kołodyńska, Zbigniew Hubicki: Zeolites in Phenol Removal in the Presence of Cu(II) Ions - Comparison of Sorption Properties after Chitosan Modification, Materials, 2020, vol. 13, nr 3, s. 1-27

4. Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej: Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo lekkie, Nr patentu B1 234362 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 428912, Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 2, s. 11

5. Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej: Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z popiołów lotnych i kruszywo lekkie, Politechnika Lubelska, Nr patentu B1 234361 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 428910, Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 2, s. 11

2019

1. Method for introducing zeolites and MCM-41 into polypropylene melt-blown nonwovens, Agnieszka Brochocka, Aleksandra Zagawa, Rafał Panek, Jarosław Madej, Wojciech Franus, Autex Research Journal, 2019, vol. 19, nr 4, s. 312-323.

2. Mono and Poly-Cationic Adsorption of Heavy Metals Using Natural Glauconite, Małgorzata Franus, Lidia Bandura, Jarosław Madej, Minerals, 2019, vol. 9, nr 8, s. 1-19.

3. Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo lekkie, Politechnika Lubelska; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. Nr zgłoszenia patentowego A1 428912, Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 16, s. 16.

4. Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z popiołów lotnych i kruszywo lekkie, Politechnika Lubelska; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. Nr zgłoszenia patentowego A1 428910, Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 16, s. 16.

5. The properties of fly ash derived lightweight aggregates obtained using microwave radiation, Małgorzata Franus, Rafał Panek, Jarosław Madej, Wojciech Franus, Construction and Building Materials, 2019, vol. 227, s. 1-10.

2018

1. Brochacka A., Zagawa A., Panek R., Madej J., Franus W., Method for introducing zeolites and MCM-41 into polypropylene melt-blown nonwovens, AUTEX Research Journal, 2018.

2. Cadar J., Czarna D., Kunecki P., Panek R., Madej J., Lipiec P., Wdowin M., Franus W., Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii środowiska, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018, nr 102, s. 171-182.

3. Woszuk A., Panek R., Madej J., Zofka A., Franus W., Mesoporous silica material MCM-41: Novel additive for warm mix asphalts, Construction and Building Materials, 2018, vol. 183, s. 270-274.