Credit points

Kierunek BUDOWNICTWO:

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia:

 • po I semestrze          - 0 punktów kredytowych
 • po II semestrze         - 6 punktów kredytowych
 • po II roku                  - 8 punktów kredytowych
 • po III roku                 - 6 punktów kredytowych (pod warunkiem że brakujące punkty dot. tylko egzaminów z
                                     semestru V i VI)

Studia II stopnia

 • po I semestrze          - 6 punktów kredytowych
 • po II semestrze         - 4 punktów kredytowych (pod warunkiem że brakujące punkty dotyczą tylko egzaminów)

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia:

 • po I semestrze          - 0 punktów kredytowych
 • po II semestrze         - 6 punktów kredytowych
 • po II roku                  - 8 punktów kredytowych
 • po III roku                 - 8 punktów kredytowych
 • po IV roku                 - 6 punktów kredytowych (pod warunkiem że brakujący przedmiot dotyczy jedynie egzaminów z
                                     semestru VII i VIII)

Studia II stopnia

 • po I roku                   - 8 punktów kredytowych


Kierunek ARCHITEKTURA i URBANISTYKA:

Studia I stopnia:

 • po I semestrze            - 0 punktów kredytowych
 • po II semestrze          - 6 punktów kredytowych
 • po II roku                    - 8 punktów kredytowych
 • po III roku                  - 6 punktów kredytowych(pod warunkiem że brakujące punkty dot. tylko egzaminów z
                                      semestru V i VI)

Studia II stopnia

 • po I semestrze            - 6 punktów kredytowych
 • po II semestrze           - 4 punktów kredytowych (pod warunkiem że brakujące punkty dotyczą tylko egzaminów)