Carers of the year

Kierunek BUDOWNICTWO STACJONARNE:

Studia I stopnia:

  • I rok - dr Anna Szafranek
  • II rok - mgr inż. Przemysław Golewski
  • III rok - mgr inż. Aleksander Robak
  • IV rok - mgr inż. Michał Pieńko

Studia II stopnia

  • I i II rok - KBI - mgr inż. Łukasz Jabłoński
  • I i II rok - TOB - Dr inż. Agata Czarnigowska
  • I i II rok - DiM - mgr inż. Maciej Kowal
  • I i II rok - RiKZ - mgr  Beata Klimek

Kierunek BUDOWNICTWO NIESTACJONARNE:

Studia I stopnia:

  • I rok - dr Anna Szafranek
  • II rok - mgr inż. Anna Cieślak-Włosek
  • III rok - mgr inż. Snela Małgorzata
  • IV i V rok - mgr inż. Krzysztof Nepelski

Studia II stopnia

  • I i II rok - KBI - mgr inż. Dominika Franczak
  • I i II rok - TOB - dr Teresa Szymura
  • I i II rok - DiM - dr inż. Jerzy Kukiełka
  • I i II rok - RiKZ - dr inż. Maciej Trochonowicz


Kierunek ARCHITEKTURA i URBANISTYKA:

Studia I stopnia:

  • I rok - mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz
  • II i IV rok - mgr inż. arch. Renata Janusz
  • III rok - mgr inż. Janus Krzysztof

Studia II stopnia:

  • I i II rok - dr inż. Anna Ostańska