Deanery

I piętro pokój 104 lub V piętro pokój 524

Prodziekan ds. studenckich : dr inż. Anna Życzyńska   

Godziny przyjęć studentów: 1215 - 1400 (od października do czerwca)

tel. (0-81) 538-44-27
E-mail: a.zyczynska@pollub.pl

I piętro pokój 102

kierownik dziekanatu: mgr Jadwiga Łukasik    ( I i II rok studia II stopnia - niestacjonarne)

tel. (0-81) 538-44-55
E-mail: j.lukasik@pollub.pl

I piętro pokój 103

samodzielny referent: Stolarz Iwona    (1rok Bud. niestacjonarne I stopnia,  2 rok Bud. stacjonarne I stopnia , 4 rok Arch. studia I stopnia 1 i 2  rok Arch. studia II stopnia)
samodzielny referent: Milanowska Elżbieta    (I i III rok Bud stacjonarne I stopnia, II rok Bud niestacjonarne  I stopnia)
samodzielny referent: mgr Wiśniewska Joanna    (IV rok Bud stacjonarne I stopnia, III rok Bud niestacjonarne I stopnia, 2 i 3 rok Arch. studia I stopnia)
samodzielny referent: mgr Urszula Aldona Skóra    (1rok Bud. stacjonarne II stopnia,, 4 i 5 rok Bud niestacjonarne I stopnia, 1 rok Arch. studia I stopnia)

tel. (0-81) 538-44-56
fax. (0-81) 538-41-77
E-mail: wb.dziekanat@pollub.pl


Godziny przyjęć:

• Studia stacjonarne:

godz. 1200 - 1500
wtorek - piątek

• Studia niestacjonarne:

godz. 1000 - 1400
soboty zjazdowe