The results of the qualification procedure

 

Wyniki  z egzaminu z rysunku na kierunek Architektura i Urbanistyka ( zdał, nie zdał , ranking)

  • Lista kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów, którzy nie zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów według rankingu, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz

Listy osób przyjętych na I stopień studiów

Architektura - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na II stopień studiów

Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

Lista zarejestrowanych kandydatów bez dyplomu

Budownictwo - studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie):

I termin

Lista rezerwowa kandydatów na kierunek Budownictwo

Lista zarejestrowanych kandydatów bez dyplomu

II termin

Architektura - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

Przyjmowanie dokumentów w dniach 25 lutego 2012r.,   w godzinach 10-11,   w pokoju 112  I piętro

Lista osób zakwalifikowanych na II stopień studiów :

III Tura

Stacjonarnych:

1. Budownictwo:

Niestacjonarnych

1. Budownictwo:

Rejestracja kandydatów w III turze p. 103 - dziekanat I piętro    01 marca 2013 r. 1200 - 1400 i 02 marca 2013r. 1200 - 1400

Uwaga:

Poział na specjalności może ulec zmianie po decyzji Senatu Politechniki Lubelskiej w dniu 28.02.2013 r.

Lista osób przyjętych na II stopień studiów :

Stacjonarnych:

1. Budownictwo:

2. Architektura i Urbanistyka:

Niestacjonarnych

1. Budownictwo: