Recrutation Callendar

Studies in english on the second-cycle of Civil Engineering will be started on academic year 2017/2018 .

 1. Electronic Registration System and recruitment  fee - starting from 01.05.2017
   
 2. Fill by candidates theirs account details regarding  of diploma bachelor degree and average grade at the undergraduate level, which are the basis to carry out the qualification procedure

  Until   30.06.2017
     
 3. Results of qualification procedure i.e. list qualified for admission and  information on individual account throught Electronic Registration System

  date will show soon...
   
 4. Registrating candidates for studies i. e. providing a set of required documents

  date will show soon...
Uwaga:

Kandydaci, maturzyści z lat 2007 do 2011 na studia stacjonarne kwalifikowani będą wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Egzaminy z przedmiotu (matematyka – na kierunek Architektura i Urbanistyka, matematyka lub fizyka – na kierunek Budownictwo) - 1 lipca 2011 r.
Egzaminy dotyczą tylko tych kandydatów na studia stacjonarne, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” (w latach 2002, 2005 i 2005) lub na egzaminie dojrzałości „stara matura”, nie zdawali ani matematyki, ani fizyki (patrz zał. Nr 1 do uchwały Nr 11/2010/IV Senatu PL z dnia 29.04.2010 r., pkt 4).